Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

TMT-502TMT-502 - Pitanja i odgovori

Posle zamene baterija daljinjski više ne radi. Zašto?

Proverite da plastična traka ne blokira kontakt između baterije i daljinskog. (pogledajte sluku 22 u u uputsvu).

Da li je moguće podešavanje intezitate svetla sa ovim daljinskim upravljačem? Kako se to radi?

Ako je ovaj daljinski povezan sa prijemnikom koji ima dimer funkciju, možete podešavati intenzitet svetla. To se radi na sledeći način: Prvim pritiskom svetlo se pali (maksimalan intenzitet). Drugim pritiskom intenzitet sijalice se automatski smanjuje do minumam, a onda opet pojačava do maksimuma. U trenutku željenog intenziteta svetla pritisnite dugme treći put. Time ste izabrali željeni intenzitet, koji će ostati čak i posle gašenja i ponovnog paljenja svetla.

Vrh strane