Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

AFR-060 AFR-060 - Pitanja i odgovori

Ovo sijalično grlo sam povezao sa više predajnika. Želeo bih da samo jedan od njih "otkačim". Da li je to moguće bez resetovanja prijemnika, ne želim da ponovo povezujem ostale predajnike?

Da, moguće je. Pritisnite dugme na prijemniku jedanput; svetlo počinje da treperi. Onda pritisnite "off" dugme na predajniku koji želite da izbacite iz memorije prijemnika. Prijemnik će se uključiti i isključiti dva puta da bi potvrdio da je transmiter "otkačen".

Vrh strane