Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

ABST-604ABST-604 - Pitanja i odgovori

Pri testiranju, posle jednog ciklusa svetlosni senzor ne uključuje svetlo, iako je mračnije nego podešen nivo osvetljenja. Zašto?

Kod promene vremenskog prekidača (2, 3,4 sata itd), senzoru je potrebno otprilike 70 minuta da bi opet postao funkcionalan. Tokom tog vremena nivo svetla mora biti jači od podešenog nivoa. Ovo sprečava vaše svetlo od nepotrebnog uključivanja u kasnim satima večeri ili noći.

Da li mogu da promenim šifru ovog predajnika?

Ne, ali ni nemate potreba. Iz praktičnih razloga, šifra transmitera je jedinstvena (jedna od 67 miliona) i predefinisana je u fabrici. Ovo eliminiše mogućnost da vaš komšija kontroliše vaš uređaj čak i ako koristi isti proizvod.

Vrh strane