Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

AMST-606AMST-606 - Pitanja i odgovori

Da li mogu da promenim šifru ovog predajnika?

Ne, ali ni nemate potreba. Iz praktičnih razloga, šifra transmitera je jedinstvena (jedna od 67 miliona) i predefinisana je u fabrici. Ovo eliminiše mogućnost da vaš komšija kontroliše vaš uređaj čak i ako koristi isti proizvod.

Vrh strane