Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

PIR-2050PIR-2050 - Pitanja i odgovori

Posle postavljanja ovog detektora pokreta, on nije odmah počeo da radi. Zašto?

Posle povezivanja detektora pokreta sa prijemnikom, potrebno je nekoliko minuta da bi se aktivirao.

Vrh strane