Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

AWST-6000AWST-6000 - Pitanja i odgovori

Ako je detektor pokreta podešen na 30 sekundi i svetlo je uključeno, da li će se svetlo ugasiti posle 30 sekundi ako je poslednji pokret detektovan 25 sekundi posle uključivanje svetla?

Ne. Detektor pokreta šalje signal za isključivanje tek kada 30 sekundi (u ovom slučaju) ne detektuje nikakav pokret. U ovom slučaju svetlo će biti upaljeno u trajanju od 50 sekundi (25+30).

Da li mogu da promenim šifru ovog predajnika?

Ne, ali ni nemate potreba. Iz praktičnih razloga, šifra transmitera je jedinstvena (jedna od 67 miliona) i predefinisana je u fabrici. Ovo eliminiše mogućnost da vaš komšija kontroliše vaš uređaj čak i ako koristi isti proizvod.

Vrh strane