Firmanaklik - novo rešenje za modernu firmu
iz sistema kucanaklik

Koji su zahtevi koji jedna moderna firma treba da ispunjava?

Moderna firma - firmanaklik - mora biti bezbedna, automatizovana i energetski efikasna. Da bi to postigla, mora ugraditi više sistema tehničke zaštite i upravljanja koji uključuju:

 • Alarmni sistem sa kontrolom pristupa
 • Video nadzor
 • Centralno upravljanje potrošnjom električne energije

Svim ovim sistemima treba upravljati lokalno i udaljeno, sa PC-a ili mobilnog telefona. Dovoljan je SMS da se aktivira alarm u firmi ili uključi hlađenje. Takođe, sistem mora biti proaktivan, što znači da treba sam kontroliše prisustvo ljudi, okruženje u kome oni rade i automatski šalje poruke upozorenja ukoliko se desi nešto nepredviđano. Da li mislite da je to firma iz budićnosti? Ne, sada je rešenje već moguće i to rešenjem iz sistema KUCANAKLIK.

Do sada su se ova tri sistema posebno uvodila i koristila. U sistemu KUCANAKLIK integrišu se sva tri sistema, gde se preko jedne platforme dobijaju informacije i komanduje sa sva tri sistema.

Da bi implementirala ove sisteme zaštite, Firma ima mogućnost da samostalno uvede ove sisteme ili da potraži na tržištu firme koje vrše usluge fizičko tehničke zaštite. Usluge koje ove firme nude ne uključuju uslugu centralnog upravljanja potrošnjom električne energije, tako da ovu funkcionalnost firma najčešće sama uvodi. A upravo ovaj sistem energetske efikasnosti nudi najveće uštede novca za jednu firmu kontrolom svetla, grejanja, hlađenja, programiranim uključivanjem i isključivanjem električnih uređaja. Šta se postiže sistemom KUCANAKLIK? Alarmni sistem jasno služi da se prostor i materijalna sredstva firme obezbede u vreme kada zaposleni nisu prisutni. Sa video nadzorom, osim osnovne svrhe snimanja, moderni sistemi video nadzora nude mogućnost mnogo šire primene u jednoj firmi. To je firmanaklik.

Mobotix T24Moderan sistem video nadzora koji koristi Firmanaklik, kakav proizvodi nemačka firma MOBOTIX, predstavlja multifunkcionalni sistem - Mobotix T24 i daje mnogo širu fukcionalnost nego obična nadzorna kamera. Navedimo neke:

 • alarmni sistem, kontrola pristupa, video nadzor u jednom uređaju
 • ugrađeni alarmni procesing (kamera sama reaguje na alarme i preduzima akcije)
 • ugrađena alarmna sirena
 • ugrađena signalna funkcija za otvaranje ili zatvaranje vrata (interfonska funkcija)
 • slanje videa, e-mail-ova, SMS-ova ili MMS-ova
 • izgovaranje govornih poruka
 • 3-megapikselni kvalitet snimka sa zvukom
 • 360° sočivo za pokrivanje prostora sa 1 kamerom

Time ovaj sistem postaje srce tehničke zaštite firmenaklik , na koju se povezuju ostala dva sistema – alarmni sistem i sistem za centralno upravljanje potrošnjom el. energije. Dakle, alarm „nalaže“ kameri da reaguje sa snimanjem, sirenom ili da pošalje e-mail sa slikom na mobilni telefon.

Tako firmanakik postaje uvek dostupna i bezbedna.

Centralno upravljanje potrošnjom električne energije

Dok alarmni sistem i video nadzor predstavljaju sisteme zaštite, centralno upravljanje potrošnjom električne energije predstavlja za samu Firmunaklik jasan benefit u novcu. Zamislimo npr. jednu kompaniju u kojoj se posle 19h automatski isključuju sva svetla sem neophodnih i ponovo se automatski aktiviraju u slučaju ulaska osobe. Nepotrebno grejanje ili hlađenje prostorija u kojima se ne boravi može se kontrolisati i upravljati. Statistike pokazuju da se uvođenjem centralnog uptravljanja i automatizacije račun za električnu energiju smanjuje za 25-30%, tako da se sam sistem isplati za nekoliko meseci.

Do sada su ti sistemi bili komplikovani za primenu i smatrali su se luksuzom. Danas je takav sistem jeftin i jednostavan za upotrebu. Kucanaklik sistem se odlikuje sledećim osobinama:

 • sistem se uvodi bez građevinskih radova
 • sve funkcioniše bežično
 • sistem je modularan i jednostavan za proširenje
 • sistem je pristupačan
 • upravljanje je preko PC-a, Interneta  i SMS-a
 • svuda gde je Internet korisnik može da kontroliše sve potrošače u firmi
 • sistem može automatski sam da uključuje i isključuje potrošače

Ako ste zainteresovani da i u vašu firmu uvedete sistem firmanaklik, sistem moderne firme koja integriše bezbednost, automatiku i energetsku efikasnost kontaktirajte nas.

Vrh strane