Pitanja i odgovori

Proizvodi u našoj ponudi su višestruko testirani u skladu sa regulativom i standardima Evropske unije, čime se garantuje najviši mogući kvalitet.

Pregledajte odgovore na često postavljana pitanje. Tako ćete se upoznati sa osnovnim mogućnostima Home Automation sistema. Ako imate bilo kakvo pitanje, na koje ovde niste našli odgovor, molimo Vas, kontaktirajte nas.

ACM-1000ACM-1000 - Pitanja i odgovori

Deluje komplikovano sa svim tim žicama. Kako to uopšte radi?

ACM-1000 možete posmatrati i kao jednostavan prikidač. Dve žice ulaze u njega, i dve žice izlaze i vezuju se za lampu (ili bilo koji uređaj). ACM će onda ili propuštati struju, ili ne. Jednostavno.

Čemu služi dodatna plava žica pri korišćenju u zidnoj dozni?

Električno kolo mora biti zatvoreno da bi ACM imao napajanje. Dozne u zidu često imaju samo dve žice, pa morate dodati plavu. Ovo nije potrebano ako koristite AWMR-230 - on je projektovan za korišćenje u dozni iza postojećeg prekidača.

Može li se AC;-1000 povezati na fluorescentno osvetljenje?

Da, dokle god to osvetljenje ne troši više od 1000 W.

Vrh strane