Home Automation Setovi / Kompleti

Home Automation setovi i kompleti sadrže i predajnik i prijemnike. Zajedničko im je da njihova instalacija ne zahteva razvlačenje novih instalacija, bušenje i štemovanje zidova, niti rad sa visokim naponom.

Vaše uredjaje možete kontrolisati i preko interneta pomoću TellDus TellStick-a, a ako želite i SMS funkcionalost dodajte i Dovado PRO AC router. Za kontrolu vaših električnih uredjaja preko iPad-a, iPhone-a ili Android smart telefona/tablet računara , koristite ICS-1000 ili ICS-2000.

Vrh strane