Home Automation Prijemnici

Home Automation prijemnici Vam omogućuju da kontrolišete bilo koji električni uređaj uz pomoć Home Automation predajnika. Zajedničko im je da njihova instalacija ne zahteva razvlačenje novih instalacija, bušenje i štemovanje zidova, niti rad sa visokim naponom.

Vaše uredjaje možete kontrolisati i preko interneta pomoću TellDus TellStick-a, a ako želite i SMS funkcionalost dodajte i Dovado PRO AC router. Za kontrolu vaših električnih uredjaja preko iPad-a, iPhone-a ili Android smart telefona/tablet računara , koristite ICS-1000 ili ICS-2000.

Daljinski prekidač za svetlo

Prekidači Beograd

Vrh strane